Stattenakiosken

Om- och tillbyggnad av kiosk.

Kv. Havet nr. 18 Helsingborg

Projektet har fått både bygglov och ny ägare.

Byggnation pågår

Schwetzingen, Baden-Würtenberg.

Volymstudier inför stadsplaneändring.

Kv. Norden, Helsingborg.

Om- och tillbyggnad av gårdshus.