Tillbyggnad av kontor, Berga, Helsingborg
Ombyggnad av "Sundstorgskiosken"
Stattena grillen. Om- och tillbyggnad